Goochelclub
Magic VictoriaMagic Victoria is opgericht in 1979 en werd in 1981 een vzw.
Het is een goochelclub die tot doel heeft om zich in bepaalde subdomeinen van het goochelen verder te verdiepen en te perfectioneren.

Om dit doel te bereiken werkt de club met verschillende "projectgroepen".

Telkenmale worden bepaalde goochelaars door het bestuur uitgenodigd om deel uit te maken van een der projectgroepen in de hoedanigheid van projectlid.


Bestuur
Broken Wand - In Memoriam
Grote Prijs van Vlaanderen
Onze sponsor
Akte van oprichting vzw Contacteer ons
General Data Protection Regulation