Goochelclub
Magic Victoria


Magic Victoria is opgericht in 1979 en is een goochelclub, die tot doel heeft:
"de kunst van het goochelen - zowel professioneel of als hobby - te bevorderen en in het bijzonder om zich in bepaalde subdomeinen van het goochelen verder te verdiepen en te perfectioneren.
Om dit doel te bereiken werkt de club met verschillende "projectgroepen".
Telkenmale worden bepaalde goochelaars en aspirant goochelaars door het bestuur uitgenodigd om deel uit te maken van een of meerdere projectgroepen in de hoedanigheid van projectlid. "

De goochelclub Magic Victoria is sedert 2006 officieel lid van de FISM.

Bestuur Zoekt u een goochelaar(s) voor uw feest of bedrijfsevenement?
Projecten Zin om deel te nemen aan een projectgroep?
Ereleden Eens een avond "Presentaties en try outs" bijwonen?
Broken Wand - In Memoriam Ik wil op de hoogte gehouden worden - mailinglijst
Grote Prijs van Vlaanderen Evenementen - Nieuws
Onze sponsors Magic Dealers
Akte van oprichting vzw Contacteer ons


General Data Protection Regulation